Azzal, hogy Ön belép a puremag.hu oldalra, elfogadja az alábbi feltételeket:

A Honlapon található valamennyi tartalom szerzői jogvédelem alatt áll.

Az Üzemeltető fenntart minden, a Honlap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.

Az Üzemeltető előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a honlap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audió- vagy videó anyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program, design, stb.) feldolgozása és értékesítése. A Honlap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a Honlap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolásárra, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A Honlap oldalai, az ott felhasznált fotók, videók, szöveges részek, reklámok, hirdetések szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül a Honlap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A Honlapon felhasznált szerzői jogvédelem alatt álló műveket (fotók, szövegek, grafika, hirdetés, reklám, audió és video anyagok, stb.) a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni, vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

A puremag.hu domain név, valamint a „püré” név szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag az Üzemeltető előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

A hírügynökségek Honlapunkon felhasznált hírei és fotói szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni, vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

Felhívjuk figyelmét, hogy a jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogkövetkezményeket von maga után. Szerzői jogsértés vagy jogosulatlan felhasználás esetén az Üzemeltető mindent megtesz a jogsértés elhárítása érdekében.

Az Üzemeltető pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.